Begin van Brahmanklubs in SA

Die eerste Brahmanklub in SA is in 1974 gestig en wel onder die destydse pro demokraties stand van die SA Brahman Genootskap waarvan Mnr Alf Coetzer toe die president was. Die meeste raadslede het uit die dig bevolkte Brahmantelers van die Thabazimbi omgewing gekom. Daar was 'n gevoel dat ander streke se telers oor die hoof gesien is om as raadslede te kon dien, en daarom het die behoefte om 'n klub te stig waar verskillende telers van ander streke betrokke kon wees, ontstaan.

Om die Brahmanklub idee meer demokraties te maak het Tinus Lindeque van Albus Brahmane en John Swanepoel van Jay Bar Es Brahmane 'n vergadering belę by die Vereeniging Buiteklub om die idee rondom 'n klub, die voordele daarvan en 'n konstitusie vir sodanige klub te bespreek, asook om die klub idee weer voor te lę by die Algemene Jaarvergadering van die Brahman Genootskap.  Die vergadering is met baie entoesiasme deur die volgende paar telers van Vereeniging omgewing bygewoon, nl. Jakes Barnard, Japie en Ria de Klerk, Christie de Beer, Jannie Cilliers, Matt Els, Prof Peet Pienaar en Rudi Lubbe.

'n Komitee is gekies met John Swanepoel as voorsitter, Jakes Barnard as sekretaris en Japie de Klerk as tesourier. Daar is ook op die naam “Vaalrivier Brahman Klub” besluit. 'n Konstitusie is opgestel in oorleg en in lyn met die van die SA Brahman Genootskap.

Mettertyd het daar al meer Brahmantelers in die Vaal omgewing aangesluit waarvonder Christo v Aardt en Cor Loggenberg (Snr), Dr Ernst Badenhorst ens.

Die Vaalrivier Brahman Klub het die 1ste klub veiling van stoetdiere by die destydse Vaalskou aangebied wat die begin was van vandag se klubveilings.

Die doelstelling van die klub idee was grotendeels om kommunikasie binne streeksverband te bevorder, om kennis te verbreed, te kuier en Brahman telers beter te leer ken asook om werkswinkels, skoue en opleiding aan te bied en om maandvergaderings te reël, die demokratiese reg van telers te bevorder binne die SA Brahman Genootskap ook die destydse konstitusie van die genootskap vriendeliker te kon maak.

Die idee van klubs asook die begin van klubs is vandag een van die belangrikste aspekte binne die genootskap, so kan telers, kopers, beginners of jong telers meer leer van die mees gehardste beesras in SA.  Die goue lyn van die Brahman loop dan ook deur baie kommersiële kuddes binne en buite SA se grense!

 


  Club Members
  Animals for Sale
  Upcoming Sales
  Upcoming Shows
  Calendar© 2015 - 2016 Vaalrivier Brahman Club
Website Terms & Conditions