Die doelstelling van die klub idee was grotendeels om kommuniikasie binne streeksverband te bevorder, om kennis te verbreed, te kuier en Brahman telers beter te leer ken asook om werkswinkels, skoue en opleiding aan te bied en om maandvergaderings te reŽl, die demokratiese reg van telers te bevorder binne die SA Brahman Genootskap ook die destydse konstitusie van die genootskap vriendeliker te kon maak.

Die idee van klubs asook die begin van klubs is vandag een van die belangrikste aspekte binne die genootskap, so kan telers, kopers, beginners of jong telers meer leer van die mees gehardste beesras in SA.  Die goue lyn van die Brahman loop dan ook deur baie kommersiŽle kuddes binne en buite SA se grense!

 
 

Club Year-End Function

Marats Brahman: Pretoria Results
●  Click here for the results

Ceva Animal Health - Coglavaxģ Presentation
●  Click here for the presentation

For more information on these events, visit www.brahman.co.za

Kontak ons om u advertensie te plaas.
 

     

                 
  


  Club Members
  Animals for Sale
  Upcoming Sales
  Upcoming Shows
  Calendar© 2015 - 2016 Vaalrivier Brahman Club
Website Terms & Conditions

 

Get an invisible tracker from GoStats